Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 Server Technical Support

Open up a ticket here for all technical support for your servers (VPS or Dedicated).

 Proxy Technical Support

All proxy-related support should be submitted here.

 Sales Department

All presales and new sales tickets go here.